WARSTWY OCHRONY W ZAKŁADACH KARNYCH CZ.2

16/05/2019

Infrastruktura krytyczna więzień

 

Typowy zakład karny o zaostrzonym rygorze posiada różne warstwy bezpieczeństwa, z których każda ma osobne przeznaczenie i korzysta z dedykowanych technologii. W tym rozdziale opisujemy typowe warstwy, najbardziej odpowiednie technologie i typowe wyzwania technologiczne.

 

Ochrona obwodowa zewnętrzna

 

Ochronę obwodową zewnętrzną zapewnia zwykle system ogrodzenia o wysokim poziomie bezpieczeństwa, który uniemożliwia osadzonym opuszczenie terenu zakładu, a także nie pozwala na wstęp osobom z zewnątrz. Składa się z połączenia ogrodzenia z murem betonowym o wysokim poziomie odstraszania, opóźniania i wykrywania. Ogrodzenie zewnętrzne musi być w stanie zapobiec wspinaniu się na nie, podkopaniu go i przecięciu. 

 

Na obwodzie zewnętrznym zakładu mogą znajdować się budynki, takie jak przestrzenie publiczne, obszary administracyjne czy budynki gospodarcze dla pracowników. Również budka strażnicza jest ważnym punktem kontrolnym, który umożliwia monitorowanie z jednego miejsca wszystkich osób wchodzących do budynku lub zeń wychodzących. Ponieważ zakłady karne coraz bardziej otwierają się na świat zewnętrzny, co powoduje wzrost liczby osób i pojazdów przekraczających bramy zakładu, zabezpieczenie i organizacja budek strażniczych jest niezwykle ważna. Chronione punkty dostępu między poszczególnymi strefami muszą zapobiegać swobodnemu przemieszczaniu się osób (w tym także funkcjonariuszy więziennych) po zakładzie bez kontroli bezpieczeństwa.

 

Główne cele

  1. Wygrodzenie
  2. Powstrzymywanie
  3. Opóźnianie
  4. Wykrywanie i interwencja
  5. Kontrola dostępu

 

Infrastruktura krytyczna więzień - Fortinet Super

 

Technologie

 

Ochrona obwodowa zewnętrzna może składać się z jednego lub więcej ogrodzeń lub murów betonowych o wysokości nawet do 6 metrów, w połączeniu z kamerami i oświetleniem. Bezpieczeństwo na obwodzie zewnętrznym zależy od połączenia siły roboczej i technologii. 

 

•    Siła robocza: Strażnicy zwykle zajmują strategiczne pozycje przy bramkach bezpieczeństwa, punktach dostępu lub wieżach strażniczych.

•    Technologia kontroli dostępu może być biometryczna lub kartowa. W niektórych okolicznościach mogą być odpowiednie klucze mechaniczne i karty przeciągane, a także identyfikatory ze zdjęciem pracowników ochrony. Z kolei wyższym poziom bezpieczeństwa oferują technologie takie jak rozpoznawanie linii papilarnych lub tęczówki. Technologie te są często uzupełniane kamerami ochrony dla zapewnienia weryfikacji wzrokowej. 

•    Kamery ochrony zamontowane wzdłuż ogrodzenia zewnętrznego mogą działać także zniechęcająco na potencjalnych intruzów. Kamery z widocznymi dużymi obudowami wyraźnie pokazują wszystkim osobom, które zbliżają się do ogrodzenia, że są one obserwowane. 

•    Inne technologie wykrywania, takie jak radar mikrofalowy, podziemne czujniki elektromagnetyczne i każdy rodzaj systemów wykrywania montowanych na ogrodzeniu coraz częściej zastępują patrole strażników.

 

Infrastruktura krytyczna więzień

 

Wyzwania

 

Aby zmaksymalizować działanie opóźniające, odległość do ogrodzenia zewnętrznego powinna być możliwie jak największa. Zwykle ogrodzenia znajdują się w odległości 60–90 m od zewnętrznych ścian budynków w obszarach podmiejskich i wiejskich. Minimalna odległość od elewacji zakładu karnego nie powinna być mniejsza niż 8 m. 

 

Zakłady karne często zajmują duże obszary, co w praktyce utrudnia prowadzenie całodobowego nadzoru wzrokowego. Patrole strażników mogą być kosztowne, a rozwiązaniem może być telewizja przemysłowa. Inteligentne kamery mogą zapewnić całodobowy nadzór albo w wersji z kamerami na światło widzialne i słupami oświetleniowymi, albo w wersji z kamerami termowizyjnymi, które wszczynają alarm po wykryciu ciepłoty ciała intruza.

 

Oddziały zewnętrzne

 

Szczególnie w obszarach wiejskich zakłady karne mogą mieć dodatkową warstwę ochrony, wyznaczającą granicę większego terenu. Na tego rodzaju obszarze może znajdować się szereg obiektów zewnętrznych, takich jak parkingi, akweny wodne lub tereny o niskim poziomie ochrony. Taka zewnętrzna strefa ochronna ma dodatkowe działanie zniechęcające i musi skutecznie zapobiegać wstępowi osób i pojazdów, nawet w ramach wrogich ataków.

 

Główne cele

  1. Zniechęcanie
  2. Kontrola dostępu

 

Zastosowane technologie

 

W tej warstwie ochrony można zastosować szereg bram, barier i blokad. Tak zwane systemy zapobiegania wtargnięciu obcych pojazdów (Hostile Vehicle Mitigation, HVM) można zainstalować specjalnie w celu zapobiegania atakom z wykorzystaniem pojazdów. Zagrożenia ze strony pojazdów mogą mieć różny charakter – od dewastacji po agresywny atak ze strony zdeterminowanych przestępców lub terrorystów. Mobilność i ładowność pojazdu stanowią wygodny sposób na wwiezienie dużego urządzenia wybuchowego, choć i sam pojazd może zostać wykorzystany jako broń. 

 

 


Do góry