BIM - MODELOWANIE INFORMACJI O BUDYNKU
Kompletna biblioteka rysunków ogrodzeń dla architektów i projektantów

Szukasz oficjalnych rysunków Betafence Revit / IFC, aby stworzyć swój własny projekt? Teraz masz dostęp do szczegółowej biblioteki rysunków Betafence, znajdujących się w National BIM library (ang. Building Information Modeling - modelowanie informacji o budynku). Obejmuje ona panele i powiązane z nimi słupki, co pozwala na całościowe zaprojektowanie systemu ogrodzeń.

 

NBS LIBRARY DRAWINGS

 

Czym jest format IFC?

 

Jest to model pliku stworzony w ramach modelu danych Industry Foundation Classes. IFC to otwarty format pliku, wykorzystywany przez programy BIM. Format ten zaprojektowano w taki sposób, aby zapewnić interoperacyjności między branżowymi programami BIM. Format ten tworzy międzynarodowe standardy importowania i eksportowania obiektów budowlanych i ich właściwości.

 

Format ten jest utrzymywany przez organizację buildSMART®.

 

Czym jest format Revit?

 

Revit to oprogramowanie do modelowania BIM, z narzędziami do tworzenia inteligentnych modeli 3D całych obiektów, które mogą być wykorzystywane do tworzenia dokumentacji budowlanej. Dzięki zastosowaniu modelowania BIM, w przeciwieństwie do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD), oprogramowanie Revit Architecture jest w stanie wykorzystywać dynamiczne informacje w inteligentnych modelach, umożliwiając tworzenie złożonych konstrukcji budowlanych.

Pozwala ono na automatyczne przenoszenie zmian w projekcie wprowadzonych w jednej części modelu do innych części modelu, co usprawnia przepływ pracy użytkownikom Revit Architecture.

Revit to pojedyncza, plikowa baza danych, która może być udostępniania wielu użytkownikom. Jej rozszerzenie to .rvt.

 

BIM w Europie

 

Pierwszy cel europejskiej standaryzacji modelowania BIM osiągnięto dzięki przyjęciu pierwszych trzech europejskich norm. Pod koniec 2016 r. Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) / TC 442 spotkał się w Madrycie, aby przygotować grunt pod przyszłe prace nad normami BIM.

 

Łączenie krajowych wysiłków w ramach wspólnego, ujednoliconego, europejskiego podejścia do rozwoju światowej klasy sektora konstruowania cyfrowego.

 

Modelowanie informacji o budynku (BIM) to proces, który obejmuje generowanie cyfrowych prezentacji zabudowanych obszarów, wraz z ich właściwościami fizycznymi i funkcjonalnymi, oraz zarządzanie tymi prezentacjami. Obecnie uznaje się go za najbardziej znaczący rozwój technologiczny w sektorze budowlanym. Badania przewidują, że szersze przyjęcie tego procesu umożliwi do 25% oszczędności na globalnym rynku infrastrukturalnym do 2025 r.

 

Jeszcze nie we wszystkich krajach obowiązują takie same przepisy dotyczące stosowania modelowania BIM, ale główni gracze w branży budowlanej już je stosują.

 

Firma Betafence, we współpracy z krajową biblioteką platformy NBS, opracowała ponad 30 rysunków:

  • Paneli i słupków
  • Bram przesuwnych i skrzydłowych
  • Ścian gabionowych

 

Od systemów ogrodzeniowych o średnim i wysokim poziomie bezpieczeństwa, przez panele profilowane do paneli o wysokim poziomie bezpieczeństwa - szeroki zakres dla wszystkich specyfikacji budowlanych.

 

 


Do góry