GWARANCJA BETAFENCE
Jakość od ponad 135 lat

GWARANCJA NA PRODUKT - REGION EUROPA*

Produkty ogrodzeniowe Betafence powlekane poliestrem, PVC lub Zincalu®, zainstalowane w odległości ponad 3 km od słonej wody

               

DEFINICJA GWARANCJI

Betafence Belgium NV i jej spółki zależne (zwane dalej „Betafence”) gwarantują niniejszym swoje produkty ogrodzeniowe marki Betafence przez okres 10 lat od daty wystawienia faktury. Gwarancja ta obejmuje wady produkcyjne, a także stan zakonserwowania.

Po zatwierdzeniu reklamacji przez firmę Betafence podejmie się ona naprawy produktu lub wymiany wadliwego produktu - dotyczy wyłącznie materiałów. Gwarancja nie obejmuje pokrycia ewentualnych kosztów bezpośrednich i pośrednich. Warunki gwarancji mają różne zastosowanie w zależności od wartości zafakturowanych materiałów ogrodzeniowych:

 • W przypadku zafakturowanej kwoty poniżej 250.000 EUR: naprawa lub wymiana materiału według degresywnej stawki:

 

Rok 1 i 2: wymiana w 100%

Rok 3 i 4: wymiana w 90%

Rok 5 i 6: wymiana w 80%

Rok 7 i 8: wymiana w 60%

Rok 9 i 10: wymiana w 50%

 

 • W przypadku zafakturowanej kwoty wyższej niż 250.000 EUR nie będzie miała zastosowania żadna automatyczna gwarancja produktu.

 

W przypadku sporu może zostać zaangażowany niezależny, renomowany organ kontroli w celu ustalenia prawdziwego charakteru roszczenia.

 

WYŁĄCZENIA

 • Produkty Betafence, które nie zostały uwzględnione w standardowej liście produktów dostępnej na stronie internetowej Betafence. Lista ta jest publikowana co roku.
 • Szkody spowodowane instalacją niezgodną z instrukcjami Betafence; ogrodzenia instalowane w temperaturze poniżej 0 °C w przypadku produktów powlekanych PCV i prywatnych ogrodzeń lub poniżej -10 °C w przypadku produktów powlekanych poliestrem.
 • Części ogrodzenia, które celowo pozostawiono niepowleczone na potrzeby uziemienia.
 • Szkody spowodowane temperaturą powyżej 50 °C.
 • Uszkodzenia powstałe podczas przechowywania, obsługi, przekształcania, instalacji lub po montażu produktu. Ewentualny szkodliwy wpływ niekompatybilnych produktów. Uszkodzenia spowodowane przez wiatr w przypadku prywatnych ogrodzeń.
 • Ogrodzenia zainstalowane w odległości mniejszej niż 3 km od słonej wody, a także na całym obszarze wysp na Oceanie Atlantyckim. Korozja spowodowana nieprawidłowymi poziomami agresywnych substancji chemicznych lub korozyjnością środowiska wyższą niż klasa C3 (ISO 9223).
 • Czerwona rdza na powierzchni mniejszej niż 2% całkowitej powierzchni powlekanej na jednostkę. Biała rdza. Odbarwienie i plam na powłoce.
 • Może wystąpić rdza powierzchniowa lub mogą pojawić się wżery na powierzchni elementów ze stali nierdzewnej, jednakże ich funkcja jest gwarantowana.
 • Prywatne ogrodzenie: Ograniczone odkształcenia, o ile nie mają one wpływu na funkcjonalność.

Bezpośrednie i pośrednie uszkodzenia spowodowane przez wiatr i inne ekstremalne warunki pogodowe, takie jak burze z gradem i błyskawicami.

 • Bramy: Gwarancja działania: w przypadku podzespołów automatyki i zamka jest ograniczone do 2 lat lub 20 000 cykli od daty uruchomienia, w zależności od tego, co nastąpi najwcześniej (patrz dalsze szczegóły dotyczące wyłączenia gwarancji na automatyzację i podzespoły). Odkształcenie skrzydła bramy przesuwnej bez osłony termicznej z powodu ogrzewania przez słońce z jednej strony, kiedy skrzydło jest zamontowane bardziej lub mniej wzdłuż osi północ-południe oraz w połączeniu z ciemnymi kolorami, takimi jak RAL9005, RAL6005, RAL7016 i inne o wartości L (CIE 1976 Lab) poniżej 35. Certyfikacja CE bram Betafence opiera się na normach EN 13241-1 i EN 12424. Stosownie do nich określa się klasę obciążenia bram wiatrem dla położenia zamkniętego, które nie mają zastosowania dla ich położenia otwartego.
 • Słupki z profilem zamkniętym (np. słupek Nylofor, słupki Bekaclip) zamontowane w betonowej ściance (bez użycia płyty podstawy) lub zamontowane w taki sposób, że dolna część słupka jest zabetonowana (ewentualna podciekająca woda nie może przeniknąć do gruntu).
 • Niniejsza gwarancja nie obejmuje awarii lub uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania lub stosowania, ruchów gruntu lub konstrukcji, klęsk żywiołowych, pożaru, nadużywania lub niewłaściwego używania, wandalizmu, wojny, zaniedbania, nieprzeprowadzenia właściwej, rutynowej konserwacji.
 • W przypadku reklamacji Betafence zażąda faktury w celu weryfikacji daty zakupu produktów. Gwarancja jest ważna jedynie po otrzymaniu pełnej zapłaty za fakturę.

 

ROZSZERZONA GWARANCJA

Produkty w środowisku o wysokiej korozyjności:

 

Ta sama gwarancja ma zastosowanie do krótkiej listy produktów „EXTREME” w przypadku instalacji blisko morza. Te konkretne produkty są wymienione osobno na liście.

Rozszerzona gwarancja obowiązuje wtedy, gdy produkty ogrodzeniowe nie mają bezpośredniego kontaktu ze słoną wodą lub są zamontowane tuż nad słoną wodą.

 

Projekty z fakturą o wartości powyżej 250 000 EUR:

Obowiązuje jedynie gwarancja specyficzna dla projektu. Wszelkie wnioski o „Gwarancję dla projektu” należy składać w momencie sporządzania wyceny. Produkty i powłoki produktów zostaną zweryfikowane i zoptymalizowane w zależności od konkretnej lokalizacji projektu przez Dział Jakości i Technologii Grupy Betafence. Klient otrzyma świadectwo gwarancji dla konkretnego projektu.

 

WYŁĄCZENIA DOTYCZĄCE DWULETNIEJ GWARANCJI NA AUTOMATYKĘ I PODZESPOŁY BRAM

 • Bramy nie zostały prawidłowo zainstalowane zgodnie z instrukcjami Betafence.
 • Brak sprawdzenia prawidłowości funkcjonowania bramy co najmniej dwa razy w roku, w razie potrzeby z uwzględnieniem regulacji lub czyszczenia.
 • Bramy, w przypadku których regularny serwis przez wykwalifikowaną osobę nie był wykonany zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji konserwacji; należy posiadać pisemną historię konserwacji.
 • Niewłaściwe użytkowanie bramy.
 • O ile zostały to zatwierdzone przez Betafence, wszelkie modyfikacje konstrukcji lub automatyki bramy oraz użycie niekompatybilnych części automatyki powoduje utratę gwarancji.

Lista produktów z 10-letnią gwarancją - 2019 r.

 

Kategoria produktu

 

Marka produktu

 

Powłoka

Standardowa 10-letnia gwarancja

Środowisko C1-2-3 w odległości większej niż 3 km od słonej wody

Rozszerzona 10-letnia gwarancja „EXTREME”

Środowisko korozyjne C 4-5

 

 

OGNIWO ŁAŃCUCHA

 PLASITOR

PVC

10

10

 CHAINLINK FUSION BONDED

FUBO

10

10

 ROLLYTEX

PVC

10

10

 RESITOR

PVC

10

10

 

OGRODZENIE WĘZŁOWE

 URSUS HEAVY

ZNAL SUPER

10

-

 URSUS HEAVY AS

ZNAL SUPER

10

-

 

 

 

 

OGRODZENIA SPAWANE NA ROLKACH

 PANTANET ESSENTIAL

PVC

10

-

 PANTANET LIGHT

PVC

10

-

 PANTANET BASIC

PVC

10

10

 PANTANET FAMILY

PVC

10

10

 FORTINET PROTECT

PVC

10

10

 METAPLAST

PVC

10

10

 

 

 

 

PANELE MIESZKANIOWE

 BEKAFOR CLASSIC

PVC

10

10

 BEKAFOR ESSENTIAL

PVC

10

10

 ZENTURO CLASSIC

PES

10

-

 ZENTURO SUPER

PES

10

-

 ZENTURO URBAN

PES

10

-

 BEKAZUR 2D

PES

10

-

 DECOFOR

PES

10

-

 

BALUSTRADY

 CREAZEN

PES

10

-

 PALLADIO

PES

10

-

 BAROFOR

PES

10

-

 

 

 

 

 

 

PANELE 3D O ŚREDNIM POZIOMIE BEZPIECZEŃSTWA

 PANELE ROLL TOP

PES

10

-

 NYLOFOR 3D

PES

10

-

 NYL 3D „Extreme" MTO

HDG + PES DC

10

10

 NYLOFOR 3D MULTI

PES

10

-

 NYLOFOR 3D PRO

PVC

10

10

 NYLOFOR 3D PRO XL

PVC

10

10

 NYLOFOR 3D ESSENTIAL

PVC

10

10

 NYLOFOR 3D LIGHT II

PES

10

-

 NYLOFOR 3D SUPER

PES

10

-

 PALADIN

PES

10

-

 

 

PANELE 2D O ŚREDNIM POZIOMIE BEZPIECZEŃSTWA

 NYLOFOR F

PES

10

-

 NYLOFOR 2D

PES

10

-

 NYLOFOR 2D SUPER

PES

10

-

 NYLOFOR 2D SUPER

 „EXTREME" MTO

HDG +PES DC

10

10

 

 

 

 

 

 

PANELE O WYSOKIM POZIOMIE BEZPIECZEŃSTWA

 SECURIFOR 2D ZNAL SUPER

ZNAL SUPER

10

-

 SECURIFOR 2D

PES

10

-

 SECURIFOR 3D

PES

10

-

 SECURIFOR 4D

PES

10

-

 SECURIFOR

PES

10

-

 SECURIFOR ZNAL SUPER

ZNAL SUPER

10

-

 SECURIFOR „EXTREME" MTO

ZNAL SUPER + PES

DC

10

10

 SECURIFOR 2D „EXTREME"

 MTO

ZNAL SUPER + PES

DC

10

10

 

 

OGRODZENIE PRYWATNE

 SCREENO LINE

-

10

-

 SCREENO WAVE

-

10

-

 COLLFORT

-

10

-

 SYSTEMY I PANELE HORIZEN

-

10

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SŁUPKI

 SŁUPEK BEKAZUR 2D

PES

10

-

 SŁUPEK T/L INALTERA

PES

10

-

 SŁUPEK OKRĄGŁY

PES

10

-

 SŁUPEK ZENTURO

PES

10

-

 SŁUPEK HORIZEN

PES

10

-

 SŁUPEK KWADRATOWY

 NYLOFOR/DECOFOR/TWILFIX

PES

10

-

 SŁUPEK TWILFIX

PES

10

-

 SŁUPEK TYP 4

PES

10

-

 SŁUPEK BEKACLIP 48-60-70

PES

10

-

SŁUPEK BEKAFIX

PES

10

-

 SŁUPEK EKAFIX „EXTREME"

 MTO

HDG+ PES DC

10

10

 SŁUPEK QUIXOLID PLUS

PES

10

-

 SŁUPEK BEKAFIX SUPER

PES

10

-

 SŁUPEK BEKASPORT + ACC.

PES

10

-

 SŁUPEK D-LOX

PES

10

-

 SŁUPEK E-LOX

PES

10

-

 SŁUPEK O-LOX

PES

10

-

 SŁUPEK KWADRATOWY

 SECURIFOR

PES

10

-

 SŁUPEK KWADRATOWY

 SECURIFOR

 „EXTREME" MTO

HDG + PES DC

10

10

 SŁUPEK BEKASECURE

PES

10

-

 SŁUPEK BEKASECURE

 „EXTREME" MTO

HDG + PES DC

10

10

DRUT KOLCZASTY

 MOTTO PLASTIC

PVC

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

AKCESORIA

 TENS/BIND FUS BOND

FUBO

10

10

 TENS/BIND PVC-EXTR

PVC

10

10

 TENS BARS PVC-EXTR

PVC

10

10

 TENS/BIND PL (IT)

PVC

10

10

 PROFESJONALNE NAPINACZE

PES

10

-

 PROFESJONALNE NAPINACZE „EXTREME"

HDG + PES DC

10

10

 Stabilizatory BEKAFIX

PES

10

-

 Stabilizatory BEKAFIX

 „EXTREME"

HDG + PES DC

10

10

 Płyta podłogowa BEKAFIX

 „EXTREME"

HDG + PES DC

10

10

 Formowane ramiona BEKAFIX

 „EXTREME"

HDG + PES DC

10

10

 Zacisk FORTINET

INOX

10

10

 

 

 

 

 

 

 

BRAMY SKRZYDŁOWE

 ZESTAW BRAM FORTINET

PES

10

-

 BRAMY FORTINET -

 ELEMENTY

PES

10

-

 BRAMY BEKAFOR CLASSIC

PES

10

-

 BRAMY BEKAZUR

PES

10

-

 BRAMY ECONOMY

PES

10

-

 BRAMY ZENTURO

PES

10

-

 BRAMY CREAZEN

PES

10

-

 ROBUSTA

HDG + PES

10

-

 ROBUSTA „EXTREME" MTO

HDG + PES DC

10

10

 ROBUSTA MEDIUM

PES

10

-

 EGIDIA

PES

10

-

 

BRAMY PRZESUWNE (*)

 BEKAMATIC SC

Epoxy + PES

10

-

 ROBUSTA SC/SR

PES

10

-

 

BRAMY PRZESUWNE (*)

 BEKAMATIC SC „EXTREME"

 MTO

Epoxy + podwójne

PES

10

10

 ROBUSTA SC/SR „EXTREME"

 MTO

Epoxy + podwójne

PES

10

10

BRAMA SZYBKO SKŁADAJĄCA SIĘ (*)

 FALDIVIA

ALU + PES

10

-

 

OBROTOWE BRAMKI WEJŚCIOWE (*)

 BT4/BT5

ALU + PES

10

-

 BT4/BT5 „EXTREME" MTO

ALU + PES

10

10

 

(*): 10-letnia gwarancja tylko na powłokę; dwuletnia gwarancja na automatykę i podzespoły bram

 

 

Warunki Gwarancji Zaktualizowano w kwietniu 2017:

- Aktualizacja internetowa w lutym 2019: Dodano szeroką gamę powłok

- Aktualizacja internetowa we wrześniu 2019: Dodano akapit Wyłączenia

- Aktualizacja internetowa w grudniu 2019: Usunięto Fortinet Super, Medium, Pantanet Protect, Nylofor 3D Multi, Bekafor Essential

- Aktualizacja internetowa w lutym 2020: Wyłączenia słupki z profilem zamkniętym zamontowane w betonowej ściance

- Aktualizacja internetowa w marcu 2020: Odkształcenie bramy przesuwnej bez osłony termicznej.

- Aktualizacja internetowa w czerwcu 2020: Wyłączenie modyfikacji struktury bramy

- Aktualizacja internetowa we wrześniu 2020: Degresywność niezależnie od kwoty faktury​

 

G. Corbett @ D. Declercq: Group quality

 


Do góry