GWARANCJA BETAFENCE
Jakość od ponad 140 lat

GWARANCJA NA PRODUKT - REGION EUROPA*

Produkty ogrodzeniowe Betafence powlekane poliestrem, PVC lub Zincalu®, zainstalowane w odległości ponad 3 km od słonej wody.

 

 

DEFINICJA GWARANCJI 10-LETNIEJ

Betafence Belgium NV i jej spółki zależne (zwane dalej „Betafence”) gwarantują niniejszym swoje produkty ogrodzeniowe marki Betafence przez okres 10 lat od daty wystawienia faktury. Gwarancja ta obejmuje wady produkcyjne, a także stan zakonserwowania.

Po zatwierdzeniu reklamacji przez firmę Betafence podejmie się ona naprawy produktu lub wymiany wadliwego produktu - dotyczy wyłącznie materiałów. Gwarancja nie obejmuje pokrycia ewentualnych kosztów bezpośrednich i pośrednich. Warunki gwarancji mają różne zastosowanie w zależności od wartości zafakturowanych materiałów ogrodzeniowych:

W przypadku zafakturowanej kwoty poniżej 250.000 EUR: naprawa lub wymiana materiału według degresywnej stawki:

Rok 1 i 2: wymiana w 100%

Rok 3 i 4: wymiana w 90%

Rok 5 i 6: wymiana w 80%

Rok 7 i 8: wymiana w 60%

Rok 9 i 10: wymiana w 50%

 

W przypadku zafakturowanej kwoty wyższej niż 250.000 EUR nie będzie miała zastosowania żadna automatyczna gwarancja produktu. Ważna jest tylko gwarancja przypisana do projektu. Wszelkie wnioski o „Gwarancję dla projektu” należy składać w momencie sporządzania wyceny. Produkty i powłoki produktów zostaną zweryfikowane i zoptymalizowane w zależności od konkretnej lokalizacji projektu przez Dział Jakości i Technologii Grupy Betafence. Klient otrzyma świadectwo gwarancji dla konkretnego projektu.

W przypadku sporu może zostać zaangażowany niezależny, renomowany organ kontroli w celu ustalenia prawdziwego charakteru roszczenia.

ROZSZERZONA GWARANCJA 10-LETNIA

Produkty w środowisku o wysokiej korozyjności:

Ta sama gwarancja ma zastosowanie do krótkiej listy produktów „EXTREME” w przypadku instalacji blisko morza. Te konkretne produkty są wymienione osobno na liście. Rozszerzona gwarancja obowiązuje wtedy, gdy produkty ogrodzeniowe nie mają bezpośredniego kontaktu ze słoną wodą lub są zamontowane tuż nad słoną wodą.

Projekty z fakturą o wartości powyżej 250 000 EUR:
Obowiązuje jedynie gwarancja specyficzna dla projektu. Wszelkie wnioski o „Gwarancję dla projektu” należy składać w momencie sporządzania wyceny. Produkty i powłoki produktów zostaną zweryfikowane i zoptymalizowane w zależności od konkretnej lokalizacji projektu przez Dział Jakości i Technologii Grupy Betafence. Klient otrzyma świadectwo gwarancji dla konkretnego projektu.


WYŁĄCZENIA DOTYCZĄCE GWARANCJI NA AUTOMATYKĘ I PODZESPOŁY BRAM

 • Gwarancja działania; na komponenty automatyki i zamek jest ograniczona do 2 lat lub 20 000 cykli od daty uruchomienia, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. 
 • ​Bramy nie zostały prawidłowo zainstalowane zgodnie z instrukcjami Betafence.
 • Brak sprawdzenia prawidłowości funkcjonowania bramy co najmniej dwa razy w roku, w razie potrzeby z uwzględnieniem regulacji lub czyszczenia.
 • Bramy, w przypadku których regularny serwis przez wykwalifikowaną osobę nie był wykonany zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji konserwacji; należy posiadać pisemną historię konserwacji.
 • Niewłaściwe użytkowanie bramy.
 • O ile zostały to zatwierdzone przez Betafence, wszelkie modyfikacje konstrukcji lub automatyki bramy oraz użycie niekompatybilnych części automatyki powoduje utratę gwarancji.
 • Wszelkie modyfikacje i zmiany konstrukcji bramy lub części i/lub parametrów automatyki bez zgody Betafence skutkują unieważnieniem gwarancji oraz odpowiedniego certyfikatu CE produktu.
 • Certyfikacja CE bram Betafence opiera się na normach EN 13241-1 i EN 12424. W konsekwencji klasa obciążenia wiatrem bramy jest zdefiniowana dla pozycji zamkniętej bramy i nie ma zastosowania dla pozycji otwartej. Brama powinna pozostać zamknięta i nie powinna być otwierana przy prędkości wiatru 50 km/h lub wyższej. 
 • Odkształcenie skrzydła bramy przesuwnej bez osłon termicznych spowodowane nagrzewaniem się przez słońce z jednej strony; gdy skrzydło jest zainstalowane mniej więcej wzdłuż osi północ-południe i w połączeniu z ciemnymi kolorami, takimi jak RAL9005, RAL6005, RAL7016 i inne kolory o wartości L (CIE 1976 Lab) poniżej 35.

WYŁĄCZENIA

 • Produkty Betafence, które nie zostały uwzględnione w standardowej liście produktów dostępnej na stronie internetowej Betafence. Lista ta jest publikowana co roku.
 • Szkody spowodowane instalacją niezgodną z instrukcjami Betafence; ogrodzenia instalowane w temperaturze poniżej 0 °C w przypadku produktów powlekanych PCV i prywatnych ogrodzeń lub poniżej -10 °C w przypadku produktów powlekanych poliestrem.
 • Części ogrodzenia, które celowo pozostawiono niepowleczone na potrzeby uziemienia.
 • Szkody spowodowane temperaturą powyżej 50 °C.
 • Uszkodzenia powstałe podczas przechowywania, przenoszenia, przekształcania, instalacji lub po rozłożeniu produktu. Rdza spowodowana cięciem produktu Betafence (cięta krawędź, ale także rdza spowodowana iskrami wytwarzanymi podczas procesu cięcia). Ewentualny szkodliwy wpływ niekompatybilnych produktów. Uszkodzenia spowodowane przez wiatr w przypadku prywatnych ogrodzeń.
 • Ogrodzenia zainstalowane w odległości mniejszej niż 3 km od słonej wody, a także na całym obszarze wysp na Oceanie Atlantyckim. Korozja spowodowana nieprawidłowymi poziomami agresywnych substancji chemicznych lub korozyjnością środowiska wyższą niż klasa C3 (ISO 9223).
 • Czerwona rdza na powierzchni mniejszej niż 2% całkowitej powierzchni powlekanej na jednostkę. Biała rdza. Odbarwienie i plam na powłoce.
 • Może wystąpić rdza powierzchniowa lub mogą pojawić się wżery na powierzchni elementów ze stali nierdzewnej, jednakże ich funkcja jest gwarantowana.
 • Przesłony ogrodzeniowe (Screeno-Line, Screeno-Wave, Collfort i HoriZen): Ograniczone odkształcenia, o ile nie mają one wpływu na funkcjonalność. Bezpośrednie i pośrednie uszkodzenia spowodowane przez wiatr i inne ekstremalne warunki pogodowe, takie jak burze z gradem i błyskawicami. Nie nastąpi rozkład materiału (nie nastąpi również gnicie drewna ani kompozytu polimerowo-drzewnego (WPC) spowodowane przez owady lub grzyby), z wyjątkiem możliwości powstania plam i przebarwień. Systemów ogrodzeniowych nie należy stosować jako systemów zabezpieczających przed upadkiem, np. jako balustrad balkonowych.
 • Słupki z profilem zamkniętym (np. słupek Nylofor, słupki Bekaclip) zamontowane w betonowej ściance (bez użycia płyty podstawy) lub zamontowane w taki sposób, że dolna część słupka jest zabetonowana (ewentualna podciekająca woda nie może przeniknąć do gruntu).
 • Niniejsza gwarancja nie obejmuje awarii lub uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania lub stosowania, ruchów gruntu lub konstrukcji, klęsk żywiołowych, pożaru, nadużywania lub niewłaściwego używania, wandalizmu, wojny, zaniedbania, nieprzeprowadzenia właściwej, rutynowej konserwacji.
 • W przypadku reklamacji Betafence zażąda faktury w celu weryfikacji daty zakupu produktów. Gwarancja jest ważna jedynie po otrzymaniu pełnej zapłaty za fakturę.

Lista produktów

Kategoria Produktu Marka Produktu Powłoka

Standardowa 10 letnia gwarancja
Środowisko C1-2-3
> 3km od słonej wody 

Rozszerzona 10-
letnia gwarancja "EXTREME"
Środowisko korozyjne C 4-5

Ogniwo łańcucha Plasitor PVC Tak

Tak

Ogrodzenie węzłowe

Ursus Heavy 
Ursus Heavy AS
ZNAL SUPER Tak Nie

Ogrodzenia spawane na rolkach

Pantanet Essential
Pantanet Light
PVC Tak Nie
Ogrodzenia spawane na rolkach Pantanet Family
Pantanet Basic
Fortinet Protect
PVC Tak Tak

Panele rezydencjonalne

Bekafor Classic PVC Tak Tak

Panele rezydencjonalne

Bekafor Classic
Zenturo Classic
Zenturo Super
Decofor

PES Tak Nie

Balustrady

CreaZen PES Tak Nie

Panele 3D o średnim poziomie bezpieczeństwa

Nylofor 3D Light II
Nylofor 3D
Nylofor 3D Super
PES Tak Nie

Panele 3D o średnim poziomie bezpieczeństwa

Nylofor 3D Essential PES Tak Nie

Panele 3D o średnim poziomie bezpieczeństwa

Nylofor 3D Essential 
Nylofor 3D Pro
PVC Tak Tak

Panele 3D o średnim poziomie bezpieczeństwa

Nylofor 3D XL PES Tak Nie

Panele 3D o średnim poziomie bezpieczeństwa

Nylofor 3D Pro XL PVC Tak Tak

Panele 3D o średnim poziomie bezpieczeństwa

Nylofor 3D "Extreme" MTO ZALS + PES
HDG + Double Coating PES
Tak Tak

Panele 2D o średnim poziomie bezpieczeństwa

Nylofor F
Nylofor 2D
Nylofor 2DSuper
PES Tak Nie

Panele 2D o średnim poziomie bezpieczeństwa

Nylofor 2DS "Extreme" MTO HDG + PES Double Coating Tak Tak

Panele o wysokim poziomie bezpieczeństwa

Securifor Flat ZNAL Super
Securifor 2D  ZNAL Super
ZNAL SUPER Tak Nie

Panele o wysokim poziomie bezpieczeństwa

Securifor 2D
Securifor 3D
Securifor 4D 
Securifor 
Securifor Super 6
PES Tak Nie

Panele o wysokim poziomie bezpieczeństwa

Securifor "Extreme" MTO
Securifor 2D "Extreme"  MTO
Znal Super + PES Double Coating Tak Tak

Przesłony ogrodzeniowe

Screeno Line
Screeno Wave
Collfort
HoriZen

- Tak Nie

Okrągłe słupy ogrodzeniowe

Ronde paal
Bekaclip (48-60-70)

PES Tak Nie

Profilowane słupy ogrodzeniowe

Bekafix 
Izifix
UniLox
Bekasecure
PES Tak Nie

Profilowane słupy ogrodzeniowe

Bekafix "Extreme"

HDG + PES Double Coating

Tak Tak

Profilowane słupy ogrodzeniowe

Bekafix Ultra

PES Double Coating

Tak Tak

Profilowane słupy ogrodzeniowe

Bekasecure "Extreme"

HDG + PES Double Coating

Tak Tak

Słupy prostokątne

Zenturo paal
Nylofor/Twilfix paal
Decofor paal
Lox post (D, E, O, U) & O-Lox Super
Securifor paal
PES Tak Nie

Słupy prostokątne

Securifor paal"Extreme" HDG + PES Double Coating Tak Tak
Akcesoria Drut napinający
Pręt napinający
PVC Tak Tak
Akcesoria Profesjonalne napinacze
Stabilizatory Bekafix
PES Tak Nie
Akcesoria Profesjonalne napinacze "Extreme"
Stabilizatory Bekafix "Extreme"
Płyta podłogowa Bekafix "Extreme"
Wygięte ramiona Bekafix "Extreme"
HDG + PES Double Coating Tak Tak
Akcesoria Zacisk Fortinet Inox Tak Tak

Drut Kolczasty

Motto Zincalu 10 Tak Nie

Drut Kolczasty

Motto "Extreme" Zincalu 10 Super Tak Tak

Bramy skrzydłowe

Bekafor Classic
CreaZen
Egidia
Fortinet
Robusta Medium
Robusta-Nylofor
Zenturo 
PES Tak Nie
Bramy skrzydłowe Robusta-Nylofor HDG + PES Tak Nie
Bramy skrzydłowe Robusta "Extreme"  HDG + PES Double Coating Tak Tak
Bramy przesuwne* Robusta SC & SR
Egidia SC Essential
PES

Tak

Nie
Bramy przesuwne* Bekamatic SC & SR "Extreme"
Robusta SC & SR "Extreme"
Epoxy + PES Double Coating Tak Tak

Brama szybkobieżna*

Faldivia HDG + PES Tak Nie
Brama szybkobieżna* Faldivia "Extreme" HDG + PES Double Coating Tak Tak

Obrotowe bramki wejściowe*

BT4/BT5 ALU + PES Tak Nie

* 10-letnia gwarancja tylko na powłokę; dwuletnia gwarancja na automatykę i podzespoły bram DC = Double Coating

Warunki Gwarancji Zaktualizowano w kwietniu 2017:

- Aktualizacja internetowa w lutym 2019: Dodano szeroką gamę powłok
- Aktualizacja internetowa we wrześniu 2019: Dodano akapit Wyłączenia
- Aktualizacja internetowa w grudniu 2019: Usunięto Fortinet Super, Medium, Pantanet Protect, Nylofor 3D Multi, Bekafor Essential
- Aktualizacja internetowa w lutym 2020: Wyłączenia słupki z profilem zamkniętym zamontowane w betonowej ściance
- Aktualizacja internetowa w marcu 2020: Odkształcenie bramy przesuwnej bez osłony termicznej.
- Aktualizacja internetowa w czerwcu 2020: Wyłączenie modyfikacji struktury bramy
- Aktualizacja internetowa we wrześniu 2020: Degresywność niezależnie od kwoty faktury​
- Aktualizacja internetowa w listopadzie 2020: aktualizacja zakresu

-Aktualizacja internetowa w czerwcu 2021: aktualizacja asortymentu i zmiana polityki prywatności
-Aktualizacja internetowa w październiku 2021: wykluczenie rdzy spowodowanej cięciem produktu
-Aktualizacja internetowa w lutym 2022: modyfikacja wyłączeń dotyczących gwarancji na bramy
- Aktualizacja internetowa w Sierpień 2022: aktualizacja zakresu

D. Declercq: Group quality | K. Van Waes: Product Mgmt

 

 

 

Do góry