POLITYKA BETAFENCE I PRÆSIDIAD

Czym jest PRÆSIDIAD?

Betafence jest częścią grupy marek PRÆSIDIAD. 

Sieć globalnych organizacji PRÆSIDIAD specjalizuje się w ogrodzeniach i kontroli dostępu, a także produkowanych na miarę przemysłowych siatek na potrzeby komercyjnych i prywatnych użytkowników końcowych. Spółki funkcjonujące pod marką PRÆSIDIAD prowadzą zakłady produkcyjne i specjalistyczne placówki koncentrujące się na rozwiązaniach zabezpieczających przed sforsowaniem, systemach obronnych i produktach ogrodzeniowych. 
My, jako członek PRÆSIDIAD, promujemy naszą misję ochronną, a w ramach tej misji zabezpieczamy Państwa dane osobowe i zapobiegamy ich niewłaściwemu wykorzystaniu.
Polityki i zobowiązania publikowane pod nazwą PRÆSIDIAD przewidują, w jaki sposób w ramach Grupy Betafence chronimy przekazywane nam dane osobowe oraz nigdy nie przekazujemy ich stronom trzecim.

W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe?
W zależności od przekazywanych nam danych oraz celu przetwarzanie Państwa danych osobowych pozwala nam to na przykład odpowiadać na zapytania, omawiać z naszym zespołem problemy, by znaleźć lepsze rozwiązanie, informować Państwa na bieżąco o projektach i Waszych transakcjach albo poprawiać poziom doświadczeń użytkowników związanych z naszymi platformami cyfrowymi.
Zachowujemy Państwa dane osobowe, aby móc zapamiętać i przypomnieć sobie projekty, komunikaty oraz reagować na Państwa przyszłe zapytania.
Podejmujemy odpowiednie środki, by zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i nie będziemy się nimi dzielić ze stronami trzecimi, za wyjątkiem sytuacji określonych w naszej Polityce ochrony danych.

Jakie dane osobowe wykorzystujemy?
Dane osobowe, które uzyskujemy bezpośrednio od Państwa - za każdym razem, gdy wypełniacie formularz kontaktowy na naszych stronach lub kontaktujecie się z nami pocztą elektroniczną, telefonicznie, faksem lub poprzez media społecznościowe.
Dane osobowe gromadzone automatycznie - za każdym razem, gdy korzystacie z naszych stron i mediów społecznościowych, gromadzone przy użyciu plików cookie, mediów społecznościowych lub wtyczek analitycznych.
Dane osobowe gromadzone z innych źródeł - za każdym razem, gdy już udostępniliście swoje dane publicznie, tak jak swój profil w mediach społecznościowych.
Dane osobowe przekazywane we wniosku - za każdym razem, gdy staracie się u nas o pracę poprzez naszą stronę internetową lub w inny sposób.

Czym są pliki cookie i wtyczki?
Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane na dysku twardym urządzenia i zawierające pewne informacja i czasami dane osobowe dotyczące Państwa aktywności w internecie.
Wtyczki to małe elementy oprogramowania opracowane i dostarczane przez dostawców usług cyfrowych, które integrują media społecznościowe z platformą w momencie ich wbudowania na naszą stronę.
Wykorzystujemy pliki cookie i wtyczki, by lepiej zrozumieć, jakie informacje i treści uznaliście za najbardziej przydatne, oraz by usprawnić Wasze korzystanie z witryny i odkrywanie naszych produktów i usług. 

Co to naprawdę oznacza?
Prosto mówiąc, wykorzystujemy Państwa dane do komunikacji z Wami oraz przekazywania Wam wiadomości, ogłoszeń, prezentowania nowych produktów, zapraszania na wydarzenia i poprawy naszych usług.
•   Sprawujecie Państwo kontrolę nad swoimi własnymi danymi.
•    Nie będziemy wysyłać żadnych e-maili bez Waszej zgody.
•    W każdej chwili możecie się wypisać lub zaktualizować swoje preferencje.

 

W jaki sposób jesteśmy zobowiązani do zapobiegania współczesnemu niewolnictwu i handlowi ludźmi?

Jesteśmy zobowiązani prowadzić naszą firmę w sposób etyczny, odpowiedzialny i uczciwy, co obejmuje także zapewnienie, że ani niewolnictwo ani handel ludźmi nie mają miejsca w naszym łańcuchu dostaw. Oświadczenie to jest wydane zgodnie z ust. 54 Ustawy z 2015 r. o współczesnym niewolnictwie i objaśnia kroki, które podjęliśmy oraz zamierzamy podjąć w przyszłości w celu zapobiegania, wykrywania i reagowania na niewolnictwo i handel ludźmi w naszej firmie i w całym naszym łańcuchu dostaw. Oświadczenie dotyczy Praesidiad Group Limited i Praesidiad Limited oraz ich odpowiednich podmiotów zależnych (które wydadzą swoje własne oświadczenia, jeżeli jest to wymagane przez Ustawę z 2015 r. o współczesnym niewolnictwie [Ustawa]). Obejmuje ono rok obrotowy kończący się 31. grudnia 2018 r.

 

Gdzie można uzyskać więcej informacji?

Więcej informacji na temat sposobów przetwarzania Państwa danych uzyskać można w naszej Polityce ochrony danych.
Więcej informacji na temat sposobów przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy uzyskać można w naszej Polityce ochrony danych dla kandydatów.
Więcej informacji na temat sposobów przetwarzania danych osobowych poprzez pliki cookie, wtyczki społecznościowe oraz inne rodzaje technologii śledzących uzyskać można w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.
Informacje dotyczące etycznych i zgodnych z zasadami uczciwości działań we wszystkich naszych spółkach można znaleźć w naszym Oświadczeniu o współczesnym niewolnictwie.

 

 

Do góry