NOTA PRAWNA

Ostatnia aktualizacja: 13-10-2023

Informacje ogólne 
Niniejszym serwisem internetowym zarządza Praesidiad Group Limited.
W razie problemów prosimy o kontakt pod następującym adresem poczty elektronicznej: website@betafence.com
Praesidiad to spółka grupy, w skład której wchodzą określone przedsiębiorstwa, w tym Hesco Betafence

Praesidiad Group Limited
First Floor, 3120 Park Square
Solihull Parkway
Birmingham Business Park
Birmingham
B37 7YN
United Kingdom
VAT Registration number GB123376136

 

Treść

Betafence otwarła swój serwis internetowy wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje i ceny przekazywane na stronie Betafence mają charakter jedynie orientacyjny i nie są wiążące dla Betafence ani jej dilerów lub instalatorów. Prezentacja kolorów ma na celu wyłącznie danie ogólnego wrażenia realnych kolorów i jest uzależniona także od konfiguracji ekranu użytkownika. By ustalić dokładną wymaganą tonację, prosimy o kontakt z dealerem lub instalatorem Betafence. 

Zaprezentowane opcje są dostępne za dodatkową cenę, chyba że wskazano inaczej. 

Betafence tworzy treść swoich stron internetowych z wielką starannością oraz zapewnia ich regularna aktualizację. Są one jednak przeznaczone do przekazywania niewiążących ogólnych informacji i nie mogą zastąpić szczegółowej indywidualnej porady, mającej pomóc potencjalnemu nabywcy w podjęciu decyzji. 

Cechy techniczne i wyposażenie opisanych produktów podano jedynie przykładowo. Takie cechy i materiały mogą różnić się głównie w zależności od kraju, w którym są sprzedawane. Mogą też być w każdym momencie przedmiotem zmian. Wiążące i aktualne specyfikacje dotyczące cechy, wyposażenia lub właściwości oraz cen naszych produktów uzyskać można wyłącznie od dealera lub instalatora Betafence. 

Betafence nie gwarantuje, że informacje podane na stronie są aktualne, dokładne i kompletne, ani że można do nich w każdym momencie uzyskać nieograniczony dostęp. 

 

Dane osobowe/dane podawane przez użytkowników​

W wyniku korzystania z naszych stron internetowych przez użytkowników lub poprzez dodatkowe kontakty możemy gromadzić Państwa dane osobowe. Więcej szczegółowych informacji, z uwzględnieniem rodzajów danych osobowych, jakie możemy gromadzić, celów, dla których możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe, oraz przysługujących Państwu uprawnień dotyczących danych osobowych, przedstawiono w politykach naszej grupy dotyczących plików cookie i ochrony danych.

 

Prawa autorskie, własność przemysłowa i własność intelektualna

Prezentacja i treści zawarte w naszym serwisie internetowym stanowią łącznie własność intelektualną należącą do Praesidiad i jako takie są chronione aktualnie obowiązującym prawem. Zabrania się odtwarzania i/lub prezentowania naszej strony internetowej w całości lub częściowo bez uprzedniej, pisemnej zgody Praesidiad NV. 

 

Znaki towarowe

Wszystkie znaki towarowe, logo i znaki usługowe przedstawione na stronie stanowią własność Betafence Holding, Praesidiad NV lub stron trzecich. Zabrania się wykorzystywania, pobierania na stałe, kopiowania i rozprowadzania ich w jakikolwiek sposób bez uprzedniej, pisemnej zgody - w zależności od sytuacji - Praesidiad NV, Betafence lub stron trzecich.  

 

Linki 

Serwis internetowy Betafence może zawierać linki do innych stron internetowych, które są od niego całkowicie niezależne. Praesidiad NV nie składa żadnych oświadczeń ani zapewnień co do dokładności, kompletności lub autentyczności informacji zawartych w tych linkach lub na innych stronach internetowych, do których uzyskujecie Państwo dostęp poprzez serwis Betafence wyłącznie na Państwa własne ryzyko.  

 

Ograniczenie odpowiedzialności ​ 

Praesidiad NV wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za wszelkie szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, wynikowe lub szczególne wynikające z dostępu lub użytkowania albo w jakikolwiek sposób związane z dostępem lub użytkowaniem serwisu internetowego Betafence, z uwzględnieniem między innymi strat lub szkód spowodowanych wirusami mającymi wpływ na Państwa sprzęt komputerowy lub decyzjami opartymi na informacjach uzyskanych poprzez strony Betafence. 

 

Aktualizacja polityki ​

Praesidiad zastrzega sobie prawo do aktualizacji niniejszej polityki w dowolnym momencie, gdy wymaga tego działalność spółki. Zapraszamy Państwa do odwiedzenia tej strony i sprawdzenia naszej polityki za każdym razem, gdy korzystacie Państwo z naszego serwisu internetowego. 

 

Do góry