NOTA PRAWNA

Informacje ogólne

Niniejsza strona internetowa została stworzona przez Indie Group i jest zarządzana przez Betafence Corporate Services NV, Rijvisschestraat 126 B-9052 Gandawa

W przypadku problemów prosimy o kontakt na adres e-mail: info@betafence.com

 

Informacje o firmie

Betafence Corporate Services NV

3 Square village

Rijvisschestraat 126

B-9052 Gandawa

Belgia

BE 0478 276 316 

RPR Kortrijk 

 

Treść

Strona internetowa Betafence została uruchomiona przez Betafence wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje i ceny zamieszczone przez firmę Betafence na stronie służą jedynie do celów informacyjnych i nie są wiążące dla Betafence ani dla dystrybutorów lub montażystów Betafence.

Wyświetlane kolory mają jedynie charakter poglądowy i zależą między innymi od ustawień ekranu. W celu dokładnego ustalenia wymaganego koloru należy skontaktować się z dystrybutorem lub montażystą Betafence. 

Pokazane opcje dodatkowe są dostępne za dopłatą, o ile nie zaznaczono inaczej. 

Betafence dokłada wszelkich starań przy tworzeniu treści na stronach internetowych i regularnie je aktualizuje. Niemniej jednak treści mają na celu przedstawienie niewiążącej informacji ogólnej i nie mogą zastąpić szczegółowej porady indywidualnej mającej na celu wsparcie potencjalnego nabywcy w podjęciu decyzji. 

Cechy techniczne i wyposażenie opisanych produktów to jedynie przykłady. Mogą się one różnić zwłaszcza w zależności od kraju, w którym są sprzedawane. Mogą one ulec zmianie w dowolnym momencie. Wiążące i aktualne specyfikacje dotyczące funkcji, wyposażenia lub cech charakterystycznych oraz cen naszych produktów można uzyskać wyłącznie od dystrybutora lub montażysty Betafence. 

Betafence nie gwarantuje, że informacje zawarte na stronach internetowych są aktualne, dokładne i kompletne, oraz że dostęp do nich jest nieograniczony przez cały czas. 

 

Dane osobowe/materiały użytkowników

Wszelkie dane osobowe przekazane Betafence NV za pośrednictwem strony internetowej Betafence będą wykorzystywane przez Betafence jedynie w celu usprawnienia usług realizowanych przez Betafence, w tym usług marketingowych. Betafence NV dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczne gromadzenie, przesyłanie i przechowywanie danych osobowych zgodnie z ich specyfiką i odpowiednimi przepisami prawa europejskiego dotyczącymi ochrony danych. 

Betafence NV nie będzie przekazywać danych osobowych podmiotom trzecim z wyjątkiem innych podmiotów znajdujących się w sieci dystrybucyjnej Betafence. Przez cały czas mają Państwo prawo do dostępu, zmiany i odmowy użycia danych osobowych. 

 

Informacje o prawach autorskich, własności przemysłowej i własności intelektualnej

Żadne dane lub części danych przedstawionych na tej stronie nie mogą być wykorzystane w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Betafence. 

Razem wzięte, wygląd i treść niniejszej strony internetowej stanowią własność intelektualną należącą do Betafence, która jest chroniona obowiązującymi przepisami. Zabrania się powielania i/lub przedstawiania całości lub części niniejszej strony bez uprzedniej pisemnej zgody Betafence NV. 

 

Znaki towarowe

Wszystkie znaki towarowe, logo i znaki usługowe widoczne na tej stronie są własnością Betafence Holding, Betafence NV lub podmiotów trzecich. Zabrania się wykorzystywania, ściągania na stałe, kopiowania i rozpowszechniania wyżej wymienionych znaków w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Betafence NV, Betafence lub podmiotów trzecich. 

 

Hiperłącza

Strona Betafence może zawierać łącza hipertekstowe do innych stron internetowych, całkowicie niezależnych od tej strony. Betafence nie składa oświadczeń ani nie udziela gwarancji dotyczących dokładności, kompletności czy autentyczności informacji zawartych w każdym z hipertekstowych odnośników do innych stron internetowych. Dostęp do jakichkolwiek innych stron internetowych połączonych ze stroną Betafence odbywa się na własne ryzyko. 

 

Ograniczenie odpowiedzialności

W szczególności Betafence zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu bezpośrednich, pośrednich, wynikowych czy szczególnych szkód powstałych lub w jakikolwiek sposób związanych z dostępem użytkownika do strony Betafence lub jej użytkowaniem, obejmujących między innymi straty lub szkody spowodowane przez wirusy atakujące sprzęt komputerowy lub poleganie na informacjach uzyskanych poprzez stronę internetową Betafence. 

 

Aktualizacja polityki strony

Betafence zastrzega sobie prawo do aktualizowania niniejszej polityki strony w każdej chwili stosownie do potrzeb biznesowych. Zapraszamy użytkowników do odwiedzania strony i sprawdzania polityki przy każdej wizycie. 


Do góry