BETAFENCE GWARANCJA 10-LETNIA
Środowisko C1-2-3 - Region Europa

GWARANCJA NA PRODUKT - REGION EUROPA

Produkty ogrodzeniowe Betafence powlekane poliestrem, PVC lub Zincalu®, zainstalowane w odległości ponad 3 km od słonej wody.

betafence-10-year-guarantee-2023

DEFINICJA GWARANCJI

Betafence Belgium NV i jej spółki zależne (zwane dalej „Betafence”) gwarantują niniejszym swoje produkty ogrodzeniowe marki Betafence przez okres 10 lat od daty wystawienia faktury. Gwarancja ta obejmuje wady produkcyjne, a także stan zakonserwowania.Po zatwierdzeniu reklamacji przez firmę Betafence podejmie się ona naprawy produktu lub wymiany wadliwego produktu - dotyczy wyłącznie materiałów. Gwarancja nie obejmuje pokrycia ewentualnych kosztów bezpośrednich i pośrednich. Warunki gwarancji mają różne zastosowanie w zależności od wartości zafakturowanych materiałów ogrodzeniowych:

-   W przypadku zafakturowanej kwoty poniżej 250.000 EUR: naprawa lub wymiana materiału według degresywnej stawki:

Rok 1 i 2: wymiana w 100%
Rok 3 i 4: wymiana w 90%
Rok 5 i 6: wymiana w 80%
Rok 7 i 8: wymiana w 60%
Rok 9 i 10: wymiana w 50%

-   W przypadku zafakturowanej kwoty wyższej niż 250.000 EUR nie będzie miała zastosowania żadna automatyczna gwarancja produktu. Ważna jest tylko gwarancja przypisana do projektu. Wszelkie wnioski o „Gwarancję dla projektu” należy składać w momencie sporządzania wyceny. Produkty i powłoki produktów zostaną zweryfikowane i zoptymalizowane w zależności od konkretnej lokalizacji projektu przez Dział Jakości i Technologii Grupy Betafence. Klient otrzyma świadectwo gwarancji dla konkretnego projektu.
W przypadku sporu może zostać zaangażowany niezależny, renomowany organ kontroli w celu ustalenia prawdziwego charakteru roszczenia..  

Lista produktów

 

Kategoria Produktu Marka Produktu Powłoka

Standardowa 10-letnia gwarancja
Środowisko C1-2-3
> 3km od słonej wody  

Ogniwo łańcucha Plasitor PVC Tak

Ogrodzenie węzłowe

Ursus Heavy 
Ursus Heavy AS
ZNAL SUPER Tak

Ogrodzenia spawane

na rolkach

Pantanet Essential
Pantanet Light
Pantanet Basic
PVC Tak

Ogrodzenia spawane

na rolkach

Pantanet Family
Fortinet Protect
PVC Tak

Panele rezydencjonalne

Bekafor Classic (until end of 2022) PVC Tak
Panele rezydencjonalne Bekafor Classic PES Tak
Panele rezydencjonalne Zenturo Classic
Zenturo Super
Decofor
PES Tak

Balustrady

CreaZen PES Tak

Panele 3D o średnim

poziomie bezpieczeństwa

Nylofor 3D Light II
Nylofor 3D
Nylofor 3D XL
Nylofor 3D Super
Nylofor 3D Essential
PES Tak

Panele 3D o średnim

poziomie bezpieczeństwa

Nylofor 3D Zincalu Super - Tak

Panele 3D o średnim

poziomie bezpieczeństwa

Nylofor 3D "Extreme" MTO PES
Podwójna powłoka
Tak

Panele 3D o średnim

poziomie bezpieczeństwa

NYL 3D + PES + EPOXY Tak

Panele 2D o średnim

poziomie bezpieczeństwa

Nylofor F
Nylofor 2D
Nylofor 2DS
PES Tak

Panele 2D o średnim

poziomie bezpieczeństwa

Nylofor 2DS "Extreme" MTO HDG + PES
Podwójna powłoka
Tak

Panele o wysokim poziomie

bezpieczeństwa

Securifor ZNAL Super
Securifor 2D ZNAL Super

ZNAL SUPER Tak

Panele o wysokim poziomie

bezpieczeństwa

Securifor
Securifor 2D
Securifor 3D
Securifor 4D 
Securifor Super 6
PES Tak

Panele o wysokim poziomie

bezpieczeństwa

Securifor "Extreme" MTO
Securifor 2D "Extreme" MTO
Znal Super + PES
Podwójna powłoka
Tak

Przesłony ogrodzeniowe

Collfort
Screeno Line
Screeno Wave
- Tak
Przesłony ogrodzeniowe HoriZen Prime
HoriZen Prime XL
- Tak

Okrągłe słupy

ogrodzeniowe

Round post
Bekaclip (48-60-70)
PES Tak

Profilowane słupy

ogrodzeniowe

Bekafix 
Izifix
Bekasecure
PES Tak

Profilowane słupy

ogrodzeniowe

Bekafix "Extreme" 
Bekafix Ultra
Bekasecure "Extreme" MTO
Post UniLox
HDG + PES
Podwójna powłoka
Tak

Słupy prostokątne

Zenturo post
Nylofor-Twilfix post
Decofor post
Lox post (D, E, O) & O-Lox Super
Securifor post

PES Tak
Słupy prostokątne Lox post U PES Tak
Słupy prostokątne Securifor post "Extreme" HDG + PES
Podwójna powłoka
Tak
Akcesoria Tens/Bind PVC-EXTR
Tens Bars PVC-EXTR
PVC Tak
Akcesoria Professional stretchers
Bekafix/Unilox fixators
PES Tak
Akcesoria

Professional stretchers "Extreme"
Bekafix/Unilox fixators "Extreme"
Bekafix/Unilox floorplate "Extreme"
Bekafix/Unilox bent arms "Extreme"
Securifor fixators

HDG + PES
Podwójna powłoka
Tak
Akcesoria Fortinet Clips Stal nierdzewna Tak

Drut Kolczasty

Motto Zincalu 10 Tak
Drut Kolczasty Motto "Extreme" Zincalu 10 Super Tak

Bramy skrzydłowe

Egidia Bekafor Classic
Egidia M50, SQ20, 2D, 3D
Zenturo 
PES Tak
Bramy skrzydłowe Robusta-Nylofor
Robusta Medium
CreaZen
HDG + PES Tak
Bramy skrzydłowe Robusta & Nylofor "Extreme" MTO HDG + PES
Podwójna powłoka
Tak
Bramy przesuwne* Robusta SC & SR
Egidia SC Essential
PES

Tak

Bramy przesuwne* Robusta SC & SR "Extreme" MTO Epoxy + PES
Podwójna powłoka
Tak

Brama szybkobieżna*

Faldivia HDG + PES Tak
Brama szybkobieżna* Faldivia "Extreme" HDG + PES
Podwójna powłoka
Tak

Obrotowe bramki wejściowe*

BT4/BT5 ALU + PES Tak


 
 

WYŁĄCZENIA 

 • Produkty Betafence, które nie są uwzględnione w kolumnie "Standardowa 10-letnia gwarancja" na liście produktów dostępnej na stronie internetowej Betafence.
 • Szkody spowodowane instalacją niezgodną z instrukcjami Betafence; ogrodzenia instalowane w temperaturze poniżej 0 °C w przypadku produktów powlekanych PCV i prywatnych ogrodzeń lub poniżej -10 °C w przypadku produktów powlekanych poliestrem.
 • Części ogrodzenia, które celowo pozostawiono niepowleczone na potrzeby uziemienia.
 • Szkody spowodowane temperaturą powyżej 50 °C.
 • Uszkodzenia powstałe podczas przechowywania, przenoszenia, przekształcania, instalacji lub po rozłożeniu produktu. Rdza spowodowana cięciem produktu Betafence (cięta krawędź, ale także rdza spowodowana iskrami wytwarzanymi podczas procesu cięcia). Ewentualny szkodliwy wpływ niekompatybilnych produktów. Uszkodzenia spowodowane przez wiatr w przypadku prywatnych ogrodzeń.
 • Ogrodzenia zainstalowane w odległości mniejszej niż 3 km od słonej wody, a także na całym obszarze wysp na Oceanie Atlantyckim. Korozja spowodowana nieprawidłowymi poziomami agresywnych substancji chemicznych lub korozyjnością środowiska wyższą niż klasa C3 (ISO 9223).
 • Wady powłoki, które nie są zauważalne gołym okiem w odległości większej niż 5 metrów od ogrodzenia. Czerwona rdza na powierzchni mniejszej niż 2% całkowitej powierzchni powlekanej na jednostkę. Biała rdza. Odbarwienie i plam na powłoce.
 • Może wystąpić rdza powierzchniowa lub mogą pojawić się wżery na powierzchni elementów ze stali nierdzewnej, jednakże ich funkcja jest gwarantowana.
 • Przesłony ogrodzeniowe (Screeno-Line, Screeno-Wave, Collfort i HoriZen): Ograniczone odkształcenia, o ile nie mają one wpływu na funkcjonalność. Bezpośrednie i pośrednie uszkodzenia spowodowane przez wiatr i inne ekstremalne warunki pogodowe, takie jak burze z gradem i błyskawicami. Nie nastąpi rozkład materiału (nie nastąpi również gnicie drewna ani kompozytu polimerowo-drzewnego (WPC) spowodowane przez owady lub grzyby), z wyjątkiem możliwości powstania plam i przebarwień. Systemów ogrodzeniowych nie należy stosować jako systemów zabezpieczających przed upadkiem, np. jako balustrad balkonowych.
 • Słupki z profilem zamkniętym (np. słupek Nylofor, słupki Bekaclip) zamontowane w betonowej ściance (bez użycia płyty podstawy) lub zamontowane w taki sposób, że dolna część słupka jest zabetonowana (ewentualna podciekająca woda nie może przeniknąć do gruntu).
 • Niniejsza gwarancja nie obejmuje awarii lub uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania lub stosowania, ruchów gruntu lub konstrukcji, klęsk żywiołowych, pożaru, nadużywania lub niewłaściwego używania, wandalizmu, wojny, zaniedbania, nieprzeprowadzenia właściwej, rutynowej konserwacji.
 • W przypadku reklamacji Betafence zażąda faktury w celu weryfikacji daty zakupu produktów. Gwarancja jest ważna jedynie po otrzymaniu pełnej zapłaty za fakturę.
 • Gwarancja jest ważna tylko dla wymienionych produktów Betafence zainstalowanych w Europie i zafakturowanych od Betafence Belgium NV; Betafence Deutschland GmbH; Betafence GmbH; Betafence Sp. Z.o.o; Betafence Italia S.p.A.; Betafence Espana SL; Betafence France SAS; Betafence S.R.O.; Betafence Croatia D.O.O.; Betafence Ltd; Guardiar Europe BVBA i Betafence Finland OY.

 

WYŁĄCZENIA DOTYCZĄCE GWARANCJI NA SPRZĘT ELEKTRONICZNY ORAZ AUTOMATYKĘ I PODZESPOŁY BRAM

 • Gwarancja działania sprzętu elektronicznego, komponentów automatyki i zamków do bram dostarczanych przez Betafence jest ograniczona do 2 lat lub 20 000 cykli od daty uruchomienia, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. 
 • ​Bramy nie zostały prawidłowo zainstalowane zgodnie z instrukcjami Betafence.
 • Brak sprawdzenia prawidłowości funkcjonowania bramy co najmniej dwa razy w roku, w razie potrzeby z uwzględnieniem regulacji lub czyszczenia.
 • Bramy, w przypadku których regularny serwis przez wykwalifikowaną osobę nie był wykonany zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji konserwacji; należy posiadać pisemną historię konserwacji.
 • Niewłaściwe użytkowanie bramy.
 • O ile zostały to zatwierdzone przez Betafence, wszelkie modyfikacje konstrukcji lub automatyki bramy oraz użycie niekompatybilnych części automatyki powoduje utratę gwarancji.
 • Wszelkie modyfikacje i zmiany konstrukcji bramy lub części i/lub parametrów automatyki bez zgody Betafence skutkują unieważnieniem gwarancji oraz odpowiedniego certyfikatu CE produktu.
 • Certyfikacja CE bram Betafence opiera się na normach EN 13241-1 i EN 12424. W konsekwencji klasa obciążenia wiatrem bramy jest zdefiniowana dla pozycji zamkniętej bramy i nie ma zastosowania dla pozycji otwartej. Brama powinna pozostać zamknięta i nie powinna być otwierana przy prędkości wiatru 50 km/h lub wyższej. 
 • Odkształcenie skrzydła bramy przesuwnej bez osłon termicznych spowodowane nagrzewaniem się przez słońce z jednej strony; gdy skrzydło jest zainstalowane mniej więcej wzdłuż osi północ-południe i w połączeniu z ciemnymi kolorami, takimi jak RAL9005, RAL6005, RAL7016 i inne kolory o wartości L (CIE 1976 Lab) poniżej 35.

Warunki gwarancji, edytowano Listopad 2023 r.

D. Declercq: Group quality | K. Van Waes: Product Mgmt

 


 

 

Do góry