GWARANCJA JAKOŚCI BETAFENCE

 

Ogólne warunki gwarancji

W celu uzyskania gwarancji Betafence należy:

  1. Ogrodzenie mieć wykonane z oryginalnych produktów Betafence.
  2. W momencie reklamacji okazać dokument zakupu. Reklamacja powinna być zgłoszona na piśmie do 30 dni od momentu wykrycia wady.
  3. Gwarancja obejmuje wszystkie wady produkcyjne zabezpieczeń antykorozyjnych ogrodzeń Betafence. W przypadku ogrodzeń powlekanych PVC reklamacja pokrywa powyżej 50°C dla montażu systemów ogrodzeniowych w temperaturze powyżej 0°C, natomiast dla pozostałych produktów montaż może przebiegać do temperatury -10°C.

 

Gwarancja dla produktów powlekanych PVC

Gwarancja dla produktów powlekanych PE

Siatka Hexanet powlekana PVC Panele Zenturo powlekane PES

Do góry