INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA KOLEI

23/12/2019

Infrastruktura krytyczna kolei

 

Bezpieczeństwo kolejowe to jeden z kluczowych czynników sprawnego funkcjonowania państwa.

 

Kolej stała się jednym z, nomen omen, koni pociągowych rozwoju przemysłowego i do dziś spełnia ważną rolę w społeczeństwie. Używana jest zarówno do transportu osób (szczególnie popularny na średnich dystansach), jak i przewozu materiałów, np. paliw czy budulców. Zadania te sprawiają, że zabezpieczenie kolei jest ważnym zadaniem dla władz Państwowych.

 

UTK odpowiedzialny za bezpieczeństwo

 

Aby skutecznie zarządzać ochroną linii kolejowych i dworców, stworzono Urząd Transportu Kolejowego. To on odpowiada za kontrolę, naprawę lub rozbudowę infrastruktury tak, by ta zawsze gwarantowała najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Zadania UTK to m.in.:

  • ustalenie warunków prowadzenia ruchu kolejowego
  • ustalenie warunków eksploatacji pojazdów i linii kolejowych
  • kontrola eksploatacji linii kolejowych i taboru
  • stałe zwiększanie bezpieczeństwa transportu kolejowego
  • regularne raportowanie stanu bezpieczeństwa
  • nadzorowanie transportu towarów niebezpiecznych

 

UTK współpracuje także z policją i wojskiem na wypadek ataków na infrastrukturę kolejową i pojazdy. Jest więc instytucją, która ma być gwarantem bezpieczeństwa oraz zapewniać szybką reakcję na wypadek kryzysów.

 

Infrastruktura krytyczna kolei

 

Ogrodzenie kolei

 

Aby zapewnić bezpieczeństwo infrastruktury kolejowej niezbędne są wypracowane procedury, które przede wszystkim będą w stanie zarządzić kryzysem, ale także zapewnić ochronę pasażerom i pracownikom kolei na co dzień. Ważnym elementem systemów bezpieczeństwa są ogrodzenia.

 

Panele i siatki ogrodzeniowe służą przede wszystkim do odseparowania kolejowej infrastruktury krytycznej od otoczenia. Ich szczególny cel to uniemożliwienie wtargnięcia na jej teren niepowołanych osób.

 

Ogrodzenia używane są także na dworcach, np. do sterowania ruchem pieszych. Szczególnie ma to znaczenie w wąskich przejściach, którymi przechodzi mnóstwo osób. Ogrodzenie ułatwia wyznaczenie dróg w obu kierunkach oraz łatwiej zarządzić ewakuacją na wypadek zdarzeń losowych czy wybuchów paniki.

 

Zobacz nasze produkty dedykowane infrastrukturze kolei

 


Do góry