PORTY LOTNICZE – GŁÓWNE ZAGROŻENIA DLA BEZPIECZEŃSTWA

12/07/2019

Infrastruktura krytyczna lotniska

 

Porty lotnicze ułatwiają nam podróżowanie, ale ze względu na swoją skalę, są narażone na ataki czy wybuchy paniki, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia pasażerów i obsługi. Dlatego zabezpieczenie lotnisk jest tak istotne.

 

Porty lotnicze to swego rodzaju miasta w mieście. W Polsce istniejących oraz budowanych lub modernizowanych obiektów pasażerskich tego typu istnieje już 15. Tak, jak tkanka miejska posiadają części usługowe, rozrywkowe czy nawet przemysłowe. Tak złożony organizm musi zawierać odpowiednią ochronę, która nawet w przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa, będzie w stanie funkcjonować.

 

Sytuacje kryzysowe według KP Ochrony Lotnictwa Cywilnego

 

Ochrona lotnisk wymaga szczególnych inwestycji ze względu na mnogość zagrożeń, które mogą pojawić się na ich terenie. Dotyczą one zarówno standardowego użytkowania, jak i nieprzewidzianych ataków. Listę sytuacji kryzysowych znajdziemy w Krajowym Programie Ochrony Lotnictwa Cywilnego. Zawiera on następujące punkty:

 

  • zniszczenie albo poważne uszkodzenie urządzeń działających w porcie lotniczym
  • zniszczenie albo poważne uszkodzenie samolotu
  • zakłócenie funkcjonowania portu lotniczego lub ruchu powietrznego za sprawą aktu przemocy skierowanego do pasażerów lub pracowników lotniska
  • zniszczenie samolotu w czasie podróży lub spowodowanie jego uszkodzeń
  • użycie przemoczy w stosunku do osób znajdujących się na pokładzie
  • umieszczenie w samolocie przedmiotów lub substancji mogących stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia osób przebywających na pokładzie

 

Infrastruktura krytyczna lotniska

 

Główne źródła zagrożeń

 

Wymieniony dokument jako główne źródło zagrożenia wymienia terroryzm lotniczy. Jego świadomość znacząco wzrosła po zamachach z 11 września 2001 r. na World Trade Center i Pentagon, które pociągnęły za sobą wzmożenie ochrony portów lotniczych.

 

Skutkiem są nie tylko zwiększone kontrole pasażerów, ale też powstała bardziej wyspecjalizowana infrastruktura krytyczna lotnisk. Dedykowane ogrodzenia lotnisk pozwalają zminimalizować ryzyko przedarcia się na ich teren niepowołanych osób, a także pomagają kierować tłumem. To szczególnie ważne w przypadku wybuchu paniki, do którego może dojść nie tylko w przypadku zamachu, ale choćby pożaru czy awarii urządzeń.

 

Inne istotne źródło niebezpieczeństwa to warunki atmosferyczne, przede wszystkim mgła oraz intensywne opady. Do tej grupy zagrożeń zaliczyć należy także oblodzenie pasa startowego i pozostałych dróg, po których poruszają się kołujące samoloty.

 

Odpowiednie zabezpieczenie lotnisk, wykwalifikowana kadra oraz rozbudowa infrastruktury pozwalają na zmniejszenie ryzyka.

 

Proponowane rozwiązania Betafence

 

 


Do góry