INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA RAFINERII

17/10/2019

Infrastruktura krytyczna rafinerii

 

Bazy paliw i rafinerie to strategiczne elementy systemu energetycznego na całym świecie, dlatego tak ważna jest ich ochrona.

 

Mimo sukcesywnego przechodzenia na energetykę ze źródeł odnawialnych czy energię atomową, paliwa kopalne stanowią wciąż główne źródło energii. Podobnie rzecz ma się w przypadku motoryzacji, która krok po kroku przechodzi na zasilanie prądem elektrycznym, natomiast wciąż to benzyna i ropa zasilają najwięcej pojazdów. Fakty te uzmysławiają jak ważne dla każdego społeczeństwa są rafinerie i bazy paliw.

 

Zabezpieczenie rafinerii i baz paliw

 

Na terenie Polski znajduje się ponad 50 baz paliw i rafinerii. Każda z nich narażona jest i niesie ze sobą szereg niebezpieczeństw, wśród których wymienić należy przede wszystkim:

  • pożar lub wybuch – mogą zostać spowodowane przez błąd ludzki, starzejącą się i źle konserwowaną infrastrukturę albo atak terrorystyczny
  • skażenie środowiska w przypadku awarii
  • zatrzymanie dostaw paliw w wyniku awarii
  • narażenie na działanie zmiennych warunków atmosferycznych

 

To oczywiście tylko część z przykładów zagrożeń, które należy wziąć pod uwagę przy projektowaniu ochrony rafinerii i baz paliw.

 

Infrastruktura krytyczna rafinerii

 

Ogrodzenie rafinerii jako element infrastruktury krytycznej

 

Z racji strategicznej roli wymienionej infrastruktury, przy jej budowie należy brać pod uwagę minimalizowanie zagrożeń oraz ewentualnych skutków awarii czy ataków. Jednym z kluczowych elementów są ogrodzenia. Zalecane są takie, które znacząco utrudniają lub wręcz uniemożliwiają wtargnięcie na chroniony teren niepowołanych osób. W tym aspekcie cenne są też takie rozwiązania, które można łatwo zintegrować z systemem monitoringu.

 

Ogrodzenie rafinerii musi także umożliwiać szybką ewakuację pracowników oraz pracę straży pożarnej na wypadek pożaru, tzn. mieć przygotowane kilka bram, do których prowadzą ścieżki ewakuacyjne. 

Niezwykle istotna jest także sztywność i wysokość systemu ogrodzeniowego, który musi być maksymalnie odporny na działanie zmiennych warunków atmosferycznych, a także urazy mechaniczne.

 

Wszystkie powyższe cechy posiadają ogrodzenia Betafence, które chronią rafinerie i bazy paliw na całym świecie. Proponowane przez nas rozwiązania zabezpieczają infrastrukturę krytyczną niezależnie od jej położenia. Są wytrzymałe i gwarantują trwałość na lata.

 


Do góry