INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA WIĘZIEŃ

22/11/2019

Infrastruktura krytyczna więzień

 

Więzienia to specyficzny rodzaj zakładu o dużym ryzyku, dlatego potrzebuje specjalnej ochrony, w tym ogrodzenia.

 

Według ostatnich dostępnych danych, w Polsce znajduje się 86 zakładów karnych. Inne dane podają, że na 100 tys. Mieszkańców, w naszym kraju przypada 194 osadzonych, co daje wysokie (w tym negatywnym znaczeniu), ósme miejsce w Europie (dane z 2018 r.).

 

Podane liczby jasno pokazują, jak istotne w polskim systemie bezpieczeństwa publicznego jest zabezpieczenie więzień. Użyte środki muszą zapewnić ochronę zarówno reszcie społeczeństwa przed osadzonymi, jak i samym osobom, które przebywają na terenie zakładu penitencjarnego.

 

Infrastruktura krytyczna więzień

 

Wymagania ochrony więzień

 

Zasady działania i zabezpieczenia więzień opisuje „Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie raportu o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku.” W dokumencie tym opisany jest przede wszystkim raport, który musi zostać sporządzony dla każdego tego typu zakładu. Oprócz podstawowych danych administracyjnych, powinny się w nim znaleźć opisy zapobiegania wystąpienia zagrożenia, określenie sposobów ograniczania skutków awarii czy innych niebezpieczeństw, a także wskazanie częstotliwości oceny i analizy bezpieczeństwa oraz możliwości wystąpienia zagrożenia.

 

Kluczowym elementem jest właściwe ogrodzenie więzień. Wysokie i wytrzymałe, zwieńczone dodatkowym drutem kolczastym, który ma uniemożliwić wydostanie się z terenu zakładu, jak i niespodziewane wtargnięcie osób trzecich na w jego obręb. System ogrodzeniowy powinien być szczególnie odporny na uszkodzenia czy też próby rozcięcia, stąd musi zostać wykonany z najwyższej jakości stali.

 

Infrastrukturę krytyczną zakładu penitencjarnego stanowią również panele i siatki ogrodzeniowe, za pomocą których wyznacza się strefy poruszania zarówno osadzonych, jak i ich gości. One także powinny wyróżniać się trwałością.

Wszystkie te cechy łączą w sobie systemy ogrodzeniowe Betafence, które oprócz doskonałej odporności charakteryzują się też najwyższym poziomem przezierności, co umożliwia im współdziałanie z monitoringiem i ułatwia pracę strażnikom więzienia.

 

Zobacz nasze produkty dedykowane infrastrukturze więzień

 


Do góry