ZABEZPIECZENIE LOTNISK W PERSPEKTYWIE EUROPEJSKIEJ

21/08/2019

Infrastruktura krytyczna lotniska

 

Ochrona lotnisk to jedno z najważniejszych zadań Unii Europejskiej w kwestii bezpieczeństwa jej mieszkańców i turystów. Zagadnienie uregulowane jest w specjalnych dokumentach.

 

Wydarzenia z 11 września 2001 r. sprawiły, że wszystkie państwa oraz organizacje międzynarodowe podjęły kroki mające na celu lepsze zabezpieczenie lotnisk. W Polsce temat zamknięto w ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze. Z kolei w Unii Europejskiej wytyczne zawarte są w Białej i Niebieskiej Księdze.

 

Bezpieczeństwo w rozumieniu prawa

 

Wszystkie tego typu dokumenty definiują pojęcie bezpieczeństwa i zagrożenia. Ten drugi temat poruszyliśmy chociażby w tym artykule. Pozostaje więc opisać, jak rozumiane jest bezpieczeństwo. Wśród wielu wykładni można przyjąć, że jest ono stanem braku zagrożenia i wynikającego z niego strachu. To poczucie komfortu i gwarancji, że ten stan zostanie utrzymany. Aby to osiągnąć, ważna jest szybka diagnoza zagrożeń i ich natychmiastowe eliminowanie. Ważna w tym kontekście jest infrastruktura krytyczna lotnisk.

 

Infrastruktura krytyczna lotniska

 

Biała i Niebieska Księga w Unii Europejskiej

 

Jak wspomnieliśmy wcześniej, w Unii Europejskiej kwestie bezpieczeństwa w transporcie kodyfikuje Biała Księga. Jest to dokument zawierający opisy sytuacji i wydarzeń mogących wystąpić na terenie Wspólnoty wraz z propozycjami ich rozwiązania, a nawet uniknięcia. Propozycje te przygotowywane są przez instytucje rządowe oraz grono specjalistów w danej dziedzinie. Istotnym dokumentem jest także Niebieska Księga, gdzie opisano zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa w portach lotniczych.

 

Warto wspomnieć, że wspomniane Księgi opisują nie tylko stany zagrożenia dla pasażerów i pracowników portów lotniczych, ale poruszają kwestie choćby mało efektywnego wykorzystania lotnisk ze względu na ich malejącą przepustowość. Należy bowiem podkreślić, że bezpieczeństwo to jeden z obszarów prac urzędników unijnych. Pozostałe to zrównoważony rozwój oraz stworzenie zintegrowanego systemu transportowego.

 

Rozwiązania Betafence dla europejskich lotnisk

 

Niezwykle istotnym elementem dbania o bezpieczeństwo jest odpowiednia infrastruktura krytyczna portów lotniczych. Jej dostawcą jest Betafence. Nasze produkty służą jako ogrodzenie lotnisk, dzięki czemu minimalizują ryzyko wtargnięcia niepowołanych osób na jego teren. Wykorzystywane są także do zarządzania ruchem pasażerów po terenie portu, dzięki czemu mogą się oni poruszać bezpiecznie, a w razie wypadku – zostać sprawnie ewakuowani z terenu zagrożenia.

 


Do góry