OCHRONA CENTRÓW DANYCH

16/11/2022

W związku z tym, że w różnych branżach ilości stosowanych informacji rosną w tempie wykładniczym, te wysoce wrażliwe i poufne muszą być chronione w centrach danych. Ochrona tych jakże ważnych obiektów przed ukierunkowanymi działaniami sabotażystów i inną działalnością przestępczą jest ważna, szczególnie jeśli uwzględni się fakt, że naruszenia danych i bezpieczeństwa powodują coraz większe koszty.

Betafence Data Center

 

KOSZTY ZWIĄZANE Z ATAKAMI NA CENTRA DANYCH

Znaczenie bezpieczeństwa centrów danych często koncentruje się na cyberbezpieczeństwie i wzroście aktywności hakerskiej. Chociaż cyberataki mogą być niezwykle kosztowne - zarówno dla organizacji które ucierpiały z powodu naruszenia, jak i dla osób i firm, których dane zostały ujawnione lub utracone - nie należy zapominać o bezpieczeństwie obwodowym.

Ze względu na kluczową rolę, jaką odgrywają centra danych zarówno w sferze rządowej, jak i komercyjnej, obiekty te mogą paść ofiarą ukierunkowanych ataków - od rabunków po przestępczość zorganizowaną, a nawet terroryzm.

Koszt ataku fizycznego jest często trudny do określenia, ponieważ konsekwencje takiego ataku mogą być zróżnicowane i dalekosiężne; od akcjonariuszy tracących zaufanie do firmy po kosztowne przestoje operacyjne i po klientów wnoszących sprawę do sądu za utratę poufnych danych. Atak na rządowe centrum danych o znaczeniu krytycznym może być nawet kwestią bezpieczeństwa narodowego.

Niedawny udaremniony zamach bombowy na centrum danych w USA podkreślił, że fizycznego bezpieczeństwa centrów danych po prostu nie można przeoczyć.

 

BEZPIECZEŃSTWO FIZYCZNE

Przy coraz większej liczbie ataków na centra danych, takich jak ataki w przestrzeni wirtualnej i fizycznej niezwykle istotne jest alokowanie zasobów i budżetów na obniżanie takich zagrożeń. Wszystkie centra danych powinny być projektowane, budowane i utrzymywane w sposób gwarantujący im ochronę przed wszelkiego rodzaju zagrożeniami: od wtargnięcia do nich osób niepowołanych po zagrożenia terrorystyczne.

Skuteczne zabezpieczenia fizyczne muszą stanowić solidną ochronę przed potencjalnym naruszeniem bezpieczeństwa, aby mogły zniechęcać potencjalnych intruzów i opóźniać działania tych, którzy są zdeterminowani do popełnienia przestępstwa. W punktach wejścia i wyjścia na pierwszym miejscu musi znaleźć się przepływ osób upoważnionych, a także kontrolowanie dostępu i udaremnianie go w przypadku osób i pojazdów niepowołanych.

Każde centrum danych jest inne i każde zmierzy się z odmiennymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa ogrodzeń. Dlatego do identyfikacji kluczowych obszarów ryzyka i zaproponowania indywidualnego rozwiązania niezbędne jest przeprowadzenie analizy obiektu.

Nylofor 2D For a data Center

SECURIFOR 4D

ROZWIĄZANIA WYSOCE BEZPIECZNYCH OGRODZEŃ, KTÓRE ZNIECHĘCAJĄ INTRUZÓW I OPÓŹNIAJĄ ICH DZIAŁANIA

Securifor 4D to doskonały panel w konstrukcji ciężkiej siatki zgrzewanej, służący do grodzenia zapewniającego bezpieczeństwo na najwyższym poziomie. Dzięki temu, że wszystkie druty poziome zgrzewane są naprzemiennie 1/1, panel ten jest 10 razy wytrzymalszy niż panel płaski.

  • Opóźnianieintruzów:UnikatowacechaSecurifor4D,jakąsąnaprzemiennedrutypoziome,utrudniaich przecięcie podczas próby wejścia. Małe otwory w siatce nie będą stanowiły podpory dla palców rąk i nóg, co uniemożliwi wspięcie się po niej. Dzięki temu wydłuża się czas pomiędzy pierwszą próbą włamania a ewentualnym włamaniem, a to daje służbom więcej czasu na reakcję i złapanie sprawcy. Mają również szansę zadziałać wdrożone mechanizmy reakcji.
  • Niezbędnawidoczność:DziękitechnologiizastosowanejdlapaneliSecurifor4Dmożnaswobodniezobaczyć, kto znajduje się po drugiej stronie, co jest istotne w przypadku monitorowania terenu kamerami przemysłowymi i innymi systemami nadzoru.
  • Dyskretnaochronawpostaciogrodzenia:ZgrabnaiprostakonstrukcjaSecurifor4Dsprawia,żerozwiązanie nie rzuca się w oczy. Dostępnych jest wiele opcji kolorystycznych, które można wybrać zależnie od elementów otoczenia.
  • Mniejsłupów,akcesoriówibetonu:PaneleSecurifor4DsądłuższeodpozostałychpaneliSecurifor,alemają identyczną zwiększoną wytrzymałość. Dzięki temu cena instalacji jest bardziej konkurencyjna. Potrzeba mniej słupów, akcesoriów i betonu.
Project Experience Betafence Data Center

DOŚWIADCZENIE W ZAKRESIE PROJEKTÓW

Firma Betafence pomogła licznym klientom na całym świecie w zabezpieczaniu ogrodzeń centrów danych. Stworzyła także unikatowe ścianki działowe zwiększające bezpieczeństwo w serwerowniach.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że szczegóły projektu zabezpieczeń centrów danych bywają wysoce poufne, dlatego też zobowiązujemy się do zarządzania wszystkimi projektami przy zachowaniu wymaganego stopnia bezpieczeństwa.


Do góry