PUBLICZNA OBRONA PANA MGR INŻ. MARCINA ĆWIRKO
właściciela firmy Valla System

23/10/2019

Gabiony Betafence

 

26 września 2019 r. w auli Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr inż. Marcina Ćwirko.

Temat rozprawy: „Analiza współpracy stalowych siatek zgrzewanych z gruntem w konstrukcjach oporowych wykonanych w technologii murów gabionowych”.

 

Celem głównym pracy było określenie zasadności stosowania zbrojenia gruntu w konstrukcjach oporowych wykonanych z siatki zgrzewanej tożsamej z taką jaką obecnie stosuje się do produkcji koszy gabionowych.

 

W tym celu Pan mgr inż. Marcin Ćwirko dokonał szerokiej analizy obecnej literatury i wielu badań prowadzonych na świecie. Przeprowadził też badania na rzeczywistych produktach Betafence, podczas których ustalił ich przydatność do wykonania zbrojenia za konstrukcją oporową. Opracował również metodę obliczeniową uwzględniającą wpływ zbrojenia gruntu zgrzewanymi siatkami stalowymi.

W wyniku przeprowadzonych badań na urządzeniach w skali laboratoryjnej i badań numerycznych na modelach MES tezy pracy zostały potwierdzone i możliwe jest wykorzystanie konstrukcji oporowej w technologii zbrojenia gruntu z wykorzystaniem do tego celu stalowych siatek zgrzewanych stosowanych do produkcji koszy gabionowych. Istnieje również możliwość wykorzystania wyników przeprowadzonych badań do projektowania lekkich konstrukcji ze zbrojeniem gruntu siatkami zgrzewanymi.

Obrona zakończyła się uzyskaniem tytułu doktora.

Gratulujemy i dziękujemy za naukowy wpływ w popularyzację rozwiązań gabionowych w infrastrukturze drogowej i kolejowej. Życzymy również wielu kolejnych sukcesów dalszej karierze naukowej.

 

Zespół pracowników Betafence


Do góry