INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA W PIGUŁCE

17/09/2019

Infrastruktura krytyczna

 

Jakie obiekty spełniają kryteria infrastruktury krytycznej i dlaczego jest ona dla nas tak istotna?

 

Jedną z najważniejszych odnóg działalności Betafence jest ochrona obwodowa infrastruktury krytycznej. To nie tylko element modelu biznesowego, ale też misja, by zabezpieczyć najważniejsze dla funkcjonowania państw obiekty tak, by mogły działać także w przypadku kryzysu.

 

Czym jest infrastruktura krytyczna?

 

Definicję infrastruktury kryzysowej znajdziemy w ustawie z 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym. W jej myśl są to systemy, a także połączone funkcjonalnie obiekty (budynki, urządzenia, usługi, instalacje i zabezpieczenia), istotne w kontekście bezpieczeństwa i prawidłowego działania państwa. Zapewniają one odpowiednią pracę nie tylko instytucjom publicznym, ale również przedsiębiorcom.

 

Pod tę definicję podlegają obiekty z następujących kategorii (podajemy kilka dla przykładu):

  • dostarczające energię, np. elektrownie, kopalnie, rafinerię
  • odpowiadające za transport zbiorowy (lotniska, porty, dworce)
  • zapewniające łączność (wieże telekomunikacyjne)
  • dostarczające żywność i wodę
  • świadczące usługi medyczne i ratownicze
  • administracyjne (państwowe i samorządowe)

 

Infrastruktura krytyczna

 

Ochrona obwodowa – ogrodzenia

 

Powyższa lista wyraźnie pokazuje, jak ważna w codziennym życiu jest infrastruktura krytyczna. Nawet, jeśli nie korzystamy z niej bezpośrednio, to nie sposób przecenić jej istnienia. Dlatego tak istotne jest zarządzanie bezpieczeństwem takich obiektów.

 

Ogromnie ważnym elementem systemów zabezpieczających jest ochrona obwodowa, w której skład wchodzi ogrodzenie high security. Liderem tej branży jest Betafence, którego produkty chronią ważne obiekty na całym świecie. Wyróżniają się one doskonałym wykonaniem, odpornym na niekorzystne warunki otoczenia, a także uszkodzenia mechaniczne, spowodowane np. atakami ze strony osób trzecich.

 

Co ważne, systemy Betafence są tak skonstruowane, by współpracować z monitoringiem i ochroną personelem ochraniającym infrastrukturę krytyczną. Mimo najwyższych standardów bezpieczeństwa, pozostają przezierne, co ułatwia kontrolę i pozwala na szybką reakcję w momencie zagrożenia.

 


Do góry